Projekt, ani cenu nejde odhadnout z výměry, fotografii ani vizualizací které často dostáváme s požadavkem na odhad alespoň hrubé ceny zavlažování. Pro vytvoření návrhu závlahového systému a následné cenové kalkulace jsou nutné některé informace a podklady, které jsou popsány na této stránce formou seznamu.

Potřebné podklady

Podklady které se Vás netýkají, vynechte. V závorkách („příklad") jsou uvedeny příklady zadání, upřesnění a popis.

 1. Půdorys (některý z těchto výkresů)
  1. Vytvořený vlastními silami Jak nakreslit půdorys
  2. Osazovací plán, sadové úpravy
  3. Stavební výkres s označením zavlažovaných ploch
 2. Zdroj vody
  1. Vodovodní přípojka
   1. Dimenze potrubí (ø32mm)
   2. Materiál (HDPE, PPR, ZN)
   3. Průtok a tlak (1l/s, 4bary)
   4. Umístění (vodoměrná šachta, sklep, garáž…)
   5. Podružný vodoměr (mám, nemám, požaduji)
  2. Studna a vrt Studna nebo vrt?
   1. Průměr a hloubka (ø1m, hloubka 7m)
   2. Výška vodního sloupce (3,5 – 4 m)
   3. Vydatnost (3 - 4 m za 24h)
   4. Zakončení vrtu (skružením, šachtou, zatím neupraveno)
   5. Zakončení studny (skružením 0,5m nad terén)
   6. Přístup do studny (stupačky, žebřík, nic)
   7. Kvalita vody
    1. Tvrdost (Pokud nemáte rozbor, odhadněte)
    2. Obsahuje písek
    3. Obsahuje jíl
    4. Obsahuje železo
    5. Obsahuje mangan
  3. Zahradní ventil, kohoutek, hydrant
   1. Dimenze ventilu (3/4“)
   2. Průtok a tlak (0,5 l/s, 2,5 baru)
   3. Materiál potrubí (PE, PPR, PVC, CU, ZN)
   4. Dimenze potrubí (ø25mm, DN 20)
  4. Retenční nádrž, jímka, zásobník, akumulační nádrž
   1. Chci retenční nádrž (Ano, Ne)
   2. Mám vlastní nádrž
   3. Rozměry (2,1x1,8 výška 1,8m )
   4. Objem (6,8 m³)
   5. Materiál (Plast, beton, kov, fólie…)
   6. Revizní otvor (600x600 výška 300)
   7. Počet revizních otvorů (počet)
   8. Do nádrže je přivedena dešťová voda (ano, ne)
   9. Před filtrace pro dešťovou vodu (ano, ne, požaduji)
   10. Dopouštění (ano, ne)
  5. Přírodní zdroje (bude nutná detailní specifikace)
   1. Rybník
   2. Potok
   3. Jezírko
   4. Otevřená nádrž
   5. Kvalita vody
    1. Řasy
    2. Písek
    3. Bahno
 3. Kombinace zdrojů vody
  1. Vrt, studna < > vodovodní řád
  2. Vrt, studna > retenční nádrž
  3. Retenční nádrž < vodovodní řád
  4. Retenční nádrž < přírodní zdroj
  5. Více vrtů nebo studní (počet)
  6. Více retenčních nádrží (počet)
 4. Stavební připravenost
  1. Chráničky a prostupy (zakreslete do půdorysu)
  2. Šachty pro technologie (pokud jsou třeba)
  3. Přípojka elektřiny (zakreslete do půdorysu)
 5. Technologie
  1. Připojení na zdroj elektřiny (230 V, 400 V, kde?, není)
  2. Jistič (16 A)
  3. Proudový chránič (0,3 mA)
  4. Počet fází (1F, 3F)
  5. Umístění hlavní sestavy (vodoměrná šachta, sklep, zahradní domek…)
  6. Umístění vodárny (šachta, sklep, garáž, zahradní domek)
  7. Umístění ovládací jednotky (zahradní domek, altán, plot…)
 6. Vodárna, čerpadlo
  1. Mám vlastní Vhodná čerpadla
   1. Typ vodárny (štítkový údaj vodárny i čerpadla)
   2. Průtok a tlak (0,75 l/s, 3,5 baru max. tlak)
   3. Mám pouze čerpadlo (štítkový údaj)
  2. Chci vodárnu nebo čerpadlo (ano, ne)
  3. Přečerpávání do retenční nádrže (ano, ne)
  4. Vodárna bude zásobovat i další objekty
   1. Další rozvody (dům, stáje, dílna, skleník…)
   2. Celoroční provoz (ano, ne)
   3. Sezonní provoz (letní provoz)
 7. Co se bude zavlažovat (zvažte Vaše požadavky)
  1. Trávník
  2. Výsadba
  3. Interiér
  4. Zimní zahrada
  5. Zelená stěna – „vertikální zahrady“
  6. Truhlíky
  7. Skalky
  8. Záhonky
  9. Střešní zahrada
  10. Vzrostlé stromy
  11. Kropení umělých sportovních povrchů
  12. Kropení ke snížení prašnosti
  13. Kropení ke snížení teploty
 8. Tlakový rozvod po zahradě pro další účely
  1. Užitková voda
   1. Vodovodní zásuvky
   2. Zahradní kohoutky
   3. Sloupky s kohoutkem
   4. Dopouštění vodních prvků
  2. Pitná voda
   1. Zahradní kohoutky
   2. Rozvod do letní kuchyně
   3. Sloupky s kohoutkem
   4. Dopouštění bazénu / vodních prvků
 9. Kontakt
  1. Celé jméno
  2. Telefon
  3. E-mail
  4. Adresa (Adresa kde se pozemek nachází)
  5. Zástupce (Správce, stavby vedoucí, projektant, zahradní architekt)
  6. Lokalita (Brno - Bohunice)
  7. Katastrální území ČÚZK (Bohunice (okres Brno-město);612006)
  8. Parcelní číslo ČÚZK (2270/1)(pokud ještě není PČ přiděleno uveďte GPS souřadnice)

Uveďte další informace a dodejte nám podklady, které se Vám zdají podstatné. Jako podpůrné údaje můžete přiložit fotografie, videa, náčrty a vizualizace. Jestli jsou soubory příliš velké, uložte je například zde .

V jakém formátu by měly soubory dokumentace být?

 • Výkresy: png, bmp, jpeg, jpg, pdf, dwg
 • Texty: pot, docm, docx, doc, pdf
 • Tabulky: pdf, xls, xlsm, xlsx
 • Fotky: gif, pdf, png, bmp, jpeg, jpg
 • Videa: (nahrajte raději na YouTube, nebo jiný oblíbený kanál)

(soubory jsou seřazeny od nejméně vhodných k těm, které preferujeme)

Velkoformátové výkresy, které nejsou k dispozici v digitální podobě, neskenujte překládáním, nechte je oskenovat
v copy centru . Cena se pohybuje od 29 – 160 Kč. Vezměte sebou USB FLASCH disk.
 

Pokud něčemu nerozumíte, zavolejte nebo napište. Je toho na Vás moc? Sjednejte si schůzku, všechny podstatné informace si zjistíme zdarma na místě.