Začátek každého díla začíná většinou projektem, nebo alespoň jednoduchým nákresem, není tomu jinak ani u automatického zavlažování, vodárny, nádrže nebo filtračního zařízení. Zpracujeme návrh funkčního řešení, projekt a cenovou nabídku. Veškerou výkresovou dokumentaci vytváříme pomocí CAD aplikací. Počáteční konzultace je úplně zdarma.

CO JE NUTNÉ VĚDĚT PRO NÁVRH ZAVLAŽOVÁNÍ

Pro návrh závlahového systému je nejpodstatnější zdroj vody, jeho tlak, průtok a kvalita. Pokud je zdrojem vody pro zalévání vodovodní přípojka, jsou nejvhodnější parametry průtoku 1 l/s a tlak 4 bary, což obvykle postačuje k závlaze zahrad. U rozsáhlejších sportovních, firemních a parkových ploch je třeba počítat s průtokem 4 – 6 l/s a tlakem 6 – 10 barů.
Samozřejmě musíme znát všechny výměry ploch a druhy zavlažovaných výsadeb. Základem kvalitního návrhu je půdorys pozemku s osazovacím plánem v měřítku. V případě výškově členitého pozemku i výškopis. Vhodné je zakreslit i překážky v trávníku a stávající inženýrské sítě případně stavby, které vrhají na zavlažovanou plochu stín.

Po zjištění všech potřebných údajů a zajištění dokumentů vznikne studie provedení, v které je uveden koncept zavlažování a cenová kalkulace. Samotný projekt vzniká po upřesnění studie a v případě realizace je zdarma.

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Pokud teprve stavba vzniká, je vhodné navrhnout veškerou nutnou stavební připravenost už ve fázi zpracování projektové dokumentace. Ušetříte tak podstatné finanční náklady a nedojte k různým kompromisům a netradičním řešením ve fázi realizace.

Ke stavební připravenosti patří hlavně návrh tras pro potrubní vedení od zdroje vody pro závlahu, přívod elektřiny pro ovládací jednotku nebo vodárnu, prostupy a chráničky pro potrubí a kabely ovládání, umístění ovládacích a technologických prvků, filtrace, podružného vodoměru, retenční nádrže a dalších nezbytných věcí, které se odvíjí od potřeb zavlažovaných rostlin a složitosti projektu.

PROJEKCE ZAVLAŽOVÁNÍ DO HOTOVÉHO

Často se návrh závlahy provádí do tzv. zaužívaného prostoru, který vznikl v době, kdy tu žádná zavlažovací zařízení neexistovala, nemyslelo se na ně, nebo se předpokládalo, že se vše zvládne ručním kropením trávníku a výsadba žádné zavlažování nepotřebuje, protože jí stačí přirozené dešťové srážky.

Zahrada, která je už zaužívaná má pro fázi projekce výhodu ve známosti rozmístění všech prvků. Víme kde je trávník a kde výsadba, známe polohu všech stavebních prvků včetně zdroje vody, který pro zavlažování použijeme. Stačí tedy zakreslit půdorys a do něj na-projektovat zavlažování.

Projekce závlahy

Projekt zavlažování - spon postřikovačů SPOZAM Hustopeče 3 000m².

Návrh zavlažování v CAD aplikaci.

Projekt vodárny pro zavlažování

Výhody Profesionálního Projektu

K návrhu zavlažování je potřeba spousta znalostí, zkušeností a také troška citu, každý projekt je totiž jedinečným originálem.

Dlouholeté zkušenosti pří navrhování zavlažování
Znalost problematiky a technických parametrů
Pracujeme v CAD aplikaci, výkresy jsou tedy přenositelné
Vhodný výběr materiálů a technologii zavlažovacích systémů
Řešení projektů podle potřeb přímo na míru dané situaci
Navrhujeme závlahu s ohledem na její dlouhou životnost
Efektivně a ekonomicky

Pokud máte výkres osazovacího plánu v měřítku, pokud možno v elektronické podobě (pdf, dwg). Informace o zdroji vody, možnosti připojení elektřiny, orientace a lokace pozemku….
Úplný seznam podkladů
Chcete si půdorys nakreslit sami? Poskytneme Vám všechny informace jak to správně provést…
Jak se kreslí půdorys
Ano, zaměříme si pozemek zcela zdarma. Od Vás budeme potřebovat pouze informace kam s ovládací jednotkou, kde je vodoměrná šachta atd. Na všechno se vyptáme přímo na místě.
Úplný seznam podkladů
Fotografie a vizualizace mají pro návrh pouze podpůrný charakter a nejsou přenositelné do CAD aplikace, v které je projekt zavlažování zpracován.
Máte o návrh zavlažování zájem?