Příprava na zakázku začíná ihned po odsouhlasení kalkulace a návrhu. Zpracuje se finální projekt zavlažování a odsouhlasí objednávka. Projekt a položkový rozpočet celého zavlažování je nyní hotov, máme tedy podle čeho objednat a nachystat veškerý materiál a zavlažovací komponenty. Stanoví se rozpětí termínu realizace a můžeme začít.

Příprava Zaměření Instalace Podle Projektu

První den realizace probíhá ve znamení transportu materiálu a strojů na místo instalace. Poté začíná další neméně důležitá fáze, kterou je přenos projektu z papíru do reality. Vytyčí se výkopové trasy, označí se rozmístění postřikovačů, šachet, hydrantů, zaměří se připravené chráničky. Spon postřikovačů se musí důkladně zkontrolovat. Označí se jednotlivé sekce tak aby bylo jasné co, kam a proč povede. U menších projektů trvá zaměření od několika desítek minut do 2 hodin. U větších ploch zabere klidně i dopoledne. Celí tvar je také nutné pře kontrovat, to jestli stavební a zahradnické firmy dodržely původní dokumentaci.

Realizace Průběh Instalace Zavlažování

Realizace začíná většinou výkopem tras pro potrubí a kabely. Výkopy se provádí strojně, půdní frézou, buď menší RT 60, nebo větší na pásech RTX 100. Menší půdní fréza má své nesporné výhody při transportu na méně přístupné zahrady. Má kompaktní rozměry, projde i dveřmi a váží jen 125 kg. Tam kde se strojem nedostaneme, nebo v místech vedení různých sítí se provádí veškeré výkopové práce ručně. I po strojním kopání je nezbytné celí výkop začistit a opracovat detaily ručně. Souběžně s výkopem se provádí prostupy obrubníky, do skružení studny nebo vodoměrné šachty, případně se rozebere nějaký ten chodníček. Toto odpadá u nových staveb, kde se myslelo na stavební připravenost.

Další fází je pokládka potrubí, sestavení rozdělovačů pro elektroventily a montáž hlavní sestavy s filtrací. Souběžně s potrubím se pokládají buď přímo, nebo do chráničky kabely pro ovládací jednotku a napájení vodárny. Po dokončení pokládky potrubí se jednotlivé úseky propláchnou a začne jejich spojování a připojování k elektroventilům. Zapojí se ovládací prvky a řídící jednotka, nainstaluje čidlo srážek a může proběhnout první tlaková zkouška. Po úspěšné tlakové zkoušce se nainstalují navrtávky a odbočky pro postřikovače spolu s pružným potrubím k připojení postřikovačů, vodovodních zásuvek, mikrozávlahy…. Celé porubní vedení se znovu propláchne, zazátkuje a na řadu přichází druhá tlaková zkouška. Po této zkoušce se začínají instalovat a osazovat koncové prvky jako postřikovače, vodovodní zásuvky, připojí se mikrozávlaha atd.

Nastává fáze zásypu výkopů a uvedení pozemku do původního stavu. Osadí se šachty, zapění se prostupy, překontrolují se všechny kabely a chráničky, které mají zůstat vyvedeny na povrch, a vrstvu po vrstvě se zasypává a hutní výkopy. Hutnění provádíme strojně, lehčím vibračním pěchem 30kg, nebo ručně.

Zbývá už jen namontovat trysky postřikovačů, zhruba na sucho nastavit výseče, seřídit regulátory tlaku, naprogramovat jednotku a uvést automatické zavlažování v činnost. Pochopitelně se celý systém důkladně otestuje a provede se finální seřízení postřikovačů tzv. mokrou cestou, což znamená za chodu.

Poslední věcí je předání díla včetně dokumentace a zaškolení obsluhy.

Slupování trávníku

Půdní fréza RT60

Realizace zavlažování do trávníku

Realizace zavlažování do trávníku, tento trávník už to potřeboval

Šachta s elektroventily k ovládání závlažování

img_divider

Výhody Profesionální Instalace

Když dva dělají totéž, není to totéž. Tvrdí jedno známé přísloví. A je tomu tak i v našem oboru. Záleží nám na tom, aby naše instalace závlahy opravdu dlouho a bezchybně fungovaly. Naše práce není totiž až tak moc vidět, po nás zůstává jen zelený trávník a barevně kvetoucí kytičky.

Máme znalostí a zkušeností nasbírané závlahářskou praxí
Disponujeme potřebným kvalitním vybavením a mechanizací
Zdokonalujeme zažité instalační postupy podle nových trendů
Volíme jen taková řešení, kterým sami věříme
Nic nás nepřekvapí. No, tady bych si nebyl úplně jistý….

Rozdělení montáže je celkem běžná věc. Obzvlášť u staveb to bývá pravidlem. Ale ani při tvorbě zahrady po několika etapách to není problém.
Žádné obavy nejsou na místě. Do trávníků které udržely jejich majitelé kropením, se zavlažování instaluje běžně. Máme kvalitní slupovačku travního drnu. Sejmutý trávník se po založení potrubí a montáži výsuvných zadešťovačů vrátí zpět.
Chápu, že můžete bagr sám vlastnit či chcete montáž urychlit. Ale kromě případů kamenitého podloží, většího počtu potrubního vedení, nebo tam kde je nutné potrubí uložit do nezámrzné hloubky pro to není důvod. Vybagrovaná zemina je hrudovitá a je jí daleko větší množství. Zásyp výkopu a hutnění se určitě prodraží.
Chcete se pobavit u montáže závlahy sám? Žádný problém, dodáme návrh automatického zavlažování a materiál.
Máte o zavlažování zájem?