Základní rozdělení čerpadel můžeme rozlišovat podle způsobu čerpaní media a druhu pohonné jednotky. Dále pak na čerpadla ponorná, sací a samonasávací a podle montáže na horizontální a vertikální. Dnes se také často uvádí že je čerpadlo monoblokové. To znamená že je čerpací ústrojí spojeno s motorem v jeden kompaktní blok bez spojky na jedné hřídeli elektromotoru.

Zabývat se budeme převážně čerpadly, která jsou určeny pro dopravu vody, zásobovaní objektů a zavlažování především z hlediska jejich účinnosti a použitelnosti.

Čerpadlo pístové

Klasickým představitelem pístového čerpadla pro domácí použití je ruční pumpa. Její výhodou je jednoduchost a nezávislost na pohonu. Pístová čerpadla nemusí mýt jen ruční pohon. Mají nejvyšší účinnost snad ze všech čerpadel.

Pístové pumpy Standard II a Lila

Pístové pumpy

Jedno, nebo dvou pístové provedení pro domácí použití. Zajímavou alternativou je pohon větrnou růžicí. Jsou použity podobné, nebo stejné písty jako u ruční pumpy.

 • Nasazení: nerozšířené - na ústupu
 • Zásobování objektů: nevhodné
 • Zavlažování: méně vhodné – přečerpávání, kapkovací potrubí v sadech, vinicích…

Pístové dávkovací pumpy - Dosatron

Pístové dávkovací pumpy

Pohonem je samotná kapalina, do které se při průtoku dávkuje hnojivo. Nepotřebuje zdroj energie. Dávkování je závislé na nastaveném množství a rychlosti průtoku média.

 • Nasazení: rozšířené (zemědělství)
 • Zásobování objektů: nevhodné
 • Zavlažování: vhodné – dávkování hnojiv
 • Hlučnost: hlučná

Čerpadlo odstředivé

Odstředivá čerpadla jsou nejpoužívanějším druhem pro zásobování objektů a zavlažování. Je jich velké množství podle provedení a konstrukce. Jejích pohonem bývá elektromotor, spalovací motor, nebo připojení na kardan traktoru, což se využívá v zemědělství.

Nasávací čerpadla vícestupňová - MXV B, MXH a SVA

Nasávací čerpadla vícestupňová (povrchová)

Jsou umístěna mimo čerpanou kapalinu. Často jsou používána do sestav automatické domácí vodárny. Sací potrubí musí být před uvedením do provozu naplněno vodou, aby čerpadlo mohlo nasát. Počet stupňů (oběžných kol) určuje jaký tlak (dopravní výšku) je schopno čerpadlo dosáhnout. Těmto čerpadlům se říká tlaková. Vyrábí se v horizontálním a vertikálním provedení. Sací výška je omezená na 8-9 m. Čerpání čisté vody ze studní a nádrží.

 • Nasazení: velmi rozšířené
 • Zásobování objektů: velmi vhodné
 • Zavlažování: vhodné – menší plochy
 • Hlučnost: velmi hlučná (litinová), středně hlučná (nerezová)

Samonasávací s externím ejektorem Pentax AP

Samonasávací jedno a vícestupňová s externím ejektorem (povrchová)

Jsou umístěna mimo čerpanou kapalinu, externí ejektor je umístěn v čerpané kapalině. Sací výška může být až 50 m. Vyrábí se většinou v horizontálním provedení. Mají nižší účinnost. Tato technologie byla překonaná ponorným čerpadlem. Čerpání čisté vody ze studní a vrtů.

 • Nasazení: nerozšířené
 • Zásobování objektů: vhodné pro menší objekty
 • Zavlažování: méně vhodné, pouze pro hodně malé plochy
 • Hlučnost: hlučná

Samonasávací čerpadlo s vestavěným ejektorem NGXM

Samonasávací jedno a vícestupňová s vestavěným ejektorem (povrchová)

Jsou umístěna mimo čerpanou kapalinu. Používají se do sestav vodáren. Jako jediná ze skupiny odstředivých povrchových čerpadel umí sama nasát při zavzdušnění sacího potrubí. Vyrábí se většinou v horizontálním provedení. Těmto čerpadlům se říká tlaková. Sací výška je omezená na 8-9 m. Čerpání čisté vody ze studní a nádrží.

 • Nasazení: méně rozšířené
 • Zásobování objektů: velmi vhodné
 • Zavlažování: vhodné pro menší až střední plochy
 • Hlučnost: středně hlučná (nerezová)

Nasávací čerpadlo průmyslové (velkoobjemové) NMS

Nasávací čerpadla jednostupňová průmyslová (velkoobjemová)

Jsou umístěna mimo čerpanou kapalinu. Sací potrubí musí být před uvedením do provozu naplněno vodou, aby čerpadlo mohlo nasát. Vyrábějí se převážně jako monobloková v horizontálním provedení. Pohonnou jednotkou je elektromotor, nebo spalovací motor pro čerpadla v zemědělství. Sací výška je omezená na 7-8 m. Čerpání více znečištěné vody ze studní, rybníků, řek a nádrží.

 • Nasazení: velmi rozšířené
 • Zásobování objektů: vhodné – větší objekty, požární systémy
 • Zavlažování: velmi vhodné – zemědělství, sportovní a veřejné plochy
 • Hlučnost: velmi hlučná

Ponorná vícestupňová čerpadla MXS, TWI, 4 SKM

Ponorná vícestupňová čerpadla

Jsou instalována přímo do čerpané kapaliny. Vyrábí se převážně jako vertikální. Často jsou používána do sestav automatické domácí vodárny. Počet stupňů (oběžných kol) určuje jaký tlak (dopravní výšku) je schopno čerpadlo dosáhnout. Saní těchto čerpadel je spodní, horní, nebo uprostřed podle toho, jestli jde o čerpadlo monoblokové, nebo s oddělitelným elektromotorem. Motor čerpadla je u některých typů chlazen obtokem kapaliny v plášti čerpadla což umožňuje jejich čerpaní až k nízkému vodnímu sloupci např. v nádrží. Čerpadla jsou vyráběná v různých průměrech od 3“ do 5“. Těmto čerpadlům se říká tlaková. Můžeme je také děli podle hloubky ponoru, monobloková mají obvykle ponor do 20-25 m, ty s oddělitelnou částí motoru a hydrauliky mají ponor >25 m, jsou určena především do hlubokých vrtů. Čerpání čisté vody ze studní, vrtu a nádrží.

 • Nasazení: velmi rozšířené
 • Zásobování objektů: velmi vhodné – malé i velké objekty
 • Zavlažování: velmi vhodné – zahrady, zemědělství, sportovní a veřejné plochy
 • Hlučnost: tichá

Ponorné vícestupňové automaty

Ponorné vícestupňové automaty

Jsou instalována přímo do čerpané kapaliny, u některých i na povrch. Mívají většinou dva stupně. Nedosahují velké dopravní výšky ani průtoku. Vyrábí se plastová a nerezová v horizontálním i vertikálním provedení. Mají vestavěný elektronický tlakový spínač i ochranu proti chodu nasucho (tzv. prescontrol). Jde o malou domácí vodárnu. Maximální hloubka ponoru 13-15 m. Čerpání čisté vody ze studní a nádrží.

 • Nasazení: rozšířené (v poslední době)
 • Zásobování objektů: vhodné – malé objekty, chaty
 • Zavlažování: vhodné – menší zahrady
 • Hlučnost: tichá

Kalová čerpadla nasávací DWO, A 65/150 AE

Kalová čerpadla nasávací (povrchová)

Sací potrubí musí být před uvedením do provozu naplněno vodou, aby čerpadlo mohlo nasát. Jednostupňová litinová nízkotlaká čerpadla. Vyrábí se v horizontálním provedení. Omezená dopravní výška. Sací výška je omezená na 6 m. Čerpání znečištěné vody z rybníků, řek a nádrží.

 • Nasazení: méně rozšířené
 • Zásobování objektů: nevhodné
 • Zavlažování: nevhodné – pouze přečerpávání
 • Hlučnost: hlučné

Kalová čerpadla ponorná

Kalová čerpadla ponorná

Jsou instalována přímo do čerpané kapaliny. Vyrábí se převážně jako vertikální jednostupňová v různých materiálových provedeních, litina, nerez a plast. Tyto čerpadla jsou nízkotlaká a mají omezenou dopravní výšku. Hloubka ponoru je omezená (podle provedení). Čerpání znečištěné vody z rybníků, řek a nádrží.

 • Nasazení: velmi rozšířené
 • Zásobování objektů: nevhodné
 • Zavlažování: nevhodné – pouze přečerpávání
 • Hlučnost: středně hlučná až tichá (podle provedení)

Čerpadlo vřetenové

Vřetenová čerpadla jsou rozšířeným typem hlavně v ponorné verzi. Povrchové verze se používají více v průmyslů. Mají dobrou účinnost a disponují velkou dopravní výškou.

Ponorná čerpadla jednovřetenová EVGU

Ponorná čerpadla jednovřetenová

Jsou instalována přímo do čerpané kapaliny. Vyrábí se převážně jako vertikální. Hydraulická část čerpacího ústrojí se skládá z vřetene a statoru s pryžovou vložkou. Často jsou používána do sestav automatické domácí vodárny. Saní těchto čerpadel je v horních ¾. Motor čerpadla je chlazen pasivně ponořením do vody. Dají se označit za čerpadla vysokotlaká. Jejích chod je nutné jistit pojistným ventilem proti přetlaku. Maximální ponor je kolem 30 m. Čerpání čisté vody ze studní a vrtu.
Nedoporučuje se instalovat do vrtu s PVC pažením, vibrace vřetenového čerpadla může časem způsobit probroušení pažnice.

 • Nasazení: velmi rozšířené
 • Zásobování objektů: vhodné – menší až střední objekty
 • Zavlažování: vhodné – menší až střední zahrady
 • Hlučnost: středně hlučné

Čerpadlo zubové

Zubová čerpadla jsou rotační. Čerpání je zajištěno dvojicí ozubených kol, v jejich štěrbinách se kapalina dopravuje. Existují různé koncepce podle druhu použití. Více než na vodu jsou zubová čerpadla používána v hydraulice a čerpání viskózních kapalin, hojně je využíváno v potravinářství.

Čerpadla zubová CT, PK

Čerpadla zubová (povrchová)

Pro čerpání vody není rozšířené, pro sestavy domácích vodáren se nepoužívá. Nízký průtok. Omezená sací výška 4-7 m.

 • Nasazení: nerozšířené
 • Zásobování objektů: nevhodné
 • Zavlažování: nevhodné
 • Hlučnost: středně hlučné

Čerpadlo membránové

Membránová čerpadla jsou představitelem kmitavých čerpadel, čerpaní zajišťuje kmitavý pohyb membrány. Většinou mají ruční, nebo elektromagnetický pohon. Použití pro specifické aplikace.

Ruční membránové čerpadlo

Ruční membránová pumpa

Může sloužit stejně jako ruční pumpa. Pohon může být i elektricky. Větší využití má pro čerpání olejů, nafty… ze sudu. Sací výška je omezená na 7 m.

Ponorné vibrační čerpadlo, lidově Malyš

Ponorné vibrační čerpadlo

Typickým představitelem je čerpadlo Malyš. Kmitání zajišťuje elektromagnet. Toto čerpadlo není určeno k nepřetržitému provozu (některá mají stanovenou maximální dobu běhu). Jeho dopravní výška i průtok je nízký. Do sestav domácích vodáren se používají je zřídka. Jsou jednoduchá a lehká. Často se používají na stavbách a k počátečnímu vyčerpání vrtu.
Nedoporučuje se instalovat pro trvalý provoz do vrtu s PVC pažením, vibrace membránového čerpadla může časem způsobit probroušení pažnice.

 • Nasazení: rozšířené
 • Zásobování objektů: nevhodné
 • Zavlažování: nevhodné
 • Hlučnost: středně až velmi hlučná (přenáší vibrace)

Membránová dávkovací čerpadla EWN

Membránová dávkovací čerpadla

Pohon je zajištěn většinou elektromagnetem. Používá se pro dávkování hnojiv, dezinfekce… Dávkování lze plynule seřídit vestavěnou, nebo externí elektronikou. Na trhu je množství typů podle různého tlaku a průtoku. Napájení je jednofázové 230 V, 24 V a 12 V.

 • Nasazení: rozšířené
 • Zásobování objektů: vhodné – dávkování desinfekce
 • Zavlažování: vhodné – dávkování hnoji
 • Hlučnost: středně až velmi hlučná