Vodárny a čerpadla umístěné na povrchu, v nezateplených stavbách bez zajištění temperace a mělkých šachtách musí být před příchodem mrazu zazimovány odvodněním. Materiály jako je mosaz, nerez a tvrzené
plasty jsou náchylné k roztržení mrazem už při teplotách lehce pod bodem mrazu.

Vodárny a čerpadla v garážích, studnách, armaturních a studničních šachtách v nezámrzné hloubce zazimování nevyžadují.

Způsob zazimování

Pokud je vodárna součástí závlahového systému, zazimování se provádí současně se závlahou stlačeným vzduchem. Zazimování stlačeným vzduchem doporučujeme provést i u ostatních vodáren, které není možné zcela demontovat a přes zimní období uskladnit v zatepleném místě.

Jak připravit vodárnu na zimu

Celé odvodnění by pak mělo probíhat vypnutím vodárny, odtlakováním zbytkového tlaku přes vypouštěcí ventil a připojení kompresorů.

V sestavě vodárny se můžou objevit komponenty které její jednoduché odvodnění pouhým vypuštěním znemožňují. Jsou to zejména zpětné klapky, regulátory tlaku, servo ventily, prescontroly a některé typy frekvenčních měničů s přímím průtokem, které také obsahují zpětnou klapku.

Po natlakování vzdušníku kompresoru na 4-5 barů povolujte vypouštěcí ventily až z vodárny nebude vytékat žádná voda.

Vodárny mají někdy i více vypouštěcích ventilů. Horizontální čerpadla mají vypouštěcí šroub obvykle na přední straně bloku pod sacím potrubím, nelze je zcela odvodnit kompresorem a po dokončení vyfukování vodárny vzduchem musí být výpustný šroub povolen.

Filtrační zařízení, které nemá samostatné vypouštění ventilem ve spodní části je nutné rozebrat. Ležaté tlakové nádoby (s vakem nebo membránou) instalované horizontálně je nutné odpojit a postavit. Menší kompaktní vodárny, kde je na ležaté nádobě připevněno čerpadlo je lepší demontovat a uložit v místě kde nemrzne.

Součástí vodáren pro zavlažování bývají i dávkovače hnojiv které je také nutné zazimovat, nejlépe jejích demontáží.

U vodáren není nic neobvyklého nutnost rozebrání některých šroubení, aby bylo možné vodárnu dokonale odvodnit.

Cena zazimování vodárny

Kolik za servisní práce zaplatíte záleží především na koncepci, velikosti a složitosti vodárny, přístupnosti technologii a pozemku na kterém je instalace vodárny realizována. Bude také záležet, zda je nutné zazimovat rozvodné potrubí, nebo další technologie.

Pokud je vodárna součástí závlahy je její zazimování v ceně zazimování závlahy.

Kdy vodárnu zazimovat

Zazimování vodárny se provádí po skončení vegetačního období, obvykle v říjnu až do počátku listopadu. Záleží také na nadmořské výšce, v které se vodárna nachází, ve vyšších polohách končí vegetační období dříve.

U volně stojících vodáren umístěných typicky u studen a nádrží, které nemají žádné krytí a jsou používány do začátku listopadu kdy už dochází k přízemním mrazíkům je nutné provést alespoň nouzové zakrytí textilii a nepromokavou plachtou, než dojde k jejich odstavení odvodněním. Celý elektromotor horizontálního čerpadla se zakrývat nesmí, aby bylo zajištěno jeho chlazení. 

Tyto servisní práce je třeba objednat v dostatečném předstihu, na zazimování je jen krátký časový úsek a příchod trvalých mrazů není dopředu znám. Takovým mezním termínem, kdy by už vodárna měla být zazimována je 10–15 listopadu.

Zimní servis vodáren

Pokud na vodárně, čerpadle, filtraci nebo dávkovači hnojiv něco nefunguje je vhodné tuto opravu provést v zimním období. To stejné platí o údržbě větších technologických celků závlahy, umístěných v armaturních šachtách a technických místnostech. V jarních měsících jsou čekací doby na opravu čerpadel 2-3 týdny a mnohdy je třeba objednání náhradních dílů na které se čeká.