Pěkný hustý a stále zelený trávník by si na svém hřišti přál snad každý sportovní klub a hlavně jeho správce. Automatický závlahový systém umožňuje instalaci a pomoc se zavlažováním kterékoli sportovní plochy.
Nezavlažují se však pouze travnatá hřiště a golf. Závlaha najde své uplatnění i při kropení umělých povrchů a skrápění dostihové plochy, nebo jízdárny.

Zavlažujeme Sportovní Hřiště

Nejčastěji zavlažovanou plochou mezi sportovními areály je fotbalové hřiště. Zavlažovat můžeme také hřiště pro ragby, softball, baseball, nebo tenisové kurty. Společným problémem u těchto ploch je jejích rozlehlost a tím pádem velká spotřeba vody. K zavlažování fotbalového hřiště je potřeba průměrně 26 – 30 m3, u softbalového 10 – 15 m3 a u baseballového hřiště 35 – 40 m3 vody na jeden závlahový cyklus.
Už z uvedených spotřeb vody vyplývá, že je pro zavlažování vhodné zbudovat studnu, vrt, nebo dokonce několik vrtů, spolu s retenční nádobou, kam se bude po celý den akumulovat voda k nočnímu zalévání.
Zdroj vody musí být spolehlivý a dostatečně vydatný, proto je dobré mít ještě záložní zdroj, kterým bývá obecní vodovod.

Na sportovní ploše se tak neobejdeme bez kvalitní filtrace a vodárny, nebo čerpací stanice, která by měla mít dodávku vody 4 – 6 l/s při tlaku 6 – 10 barů. To platí i u přímého využití obecního řádu. Ten často nemívá dostatečný tlak a tak ho musíme vytvořit posilovací stanicí.
Hřiště se zavlažují výsuvnými postřikovači. Průměr výsuvníku je jen 4 – 5 cm, nevadí tak samotné hře ani údržbě. V minulosti se na fotbalových hřištích instalovaly postřikovače golfového typu (průměr výsuvníku 30 cm), s rozmístěním 10+2, nebo 10+3 (10 postřikovačů na kraji + 2 - 3 v ploše). Tento způsob se ukázal jako slepá cesta, kde není dostatečné rovnoměrné pokrytí hřiště v jeho střední části. Dnes se používá rozmístění postřikovačů 16+8, nebo 20+15 na hřištích s velkými výběhy.

Kropíme Umělé Povrchy

S používáním různých umělých povrchů v podobě koberců odpadlo na těchto plochách zavlažování. Jejich problémem se ale stala vysoká teplota v nejteplejších letních dnech a i trochu té prašnosti. Kropení tak zajistí snížení teploty odparem, eliminuje prašnost a zvyšuje tak kvalitu ovzduší na hrací ploše.

Pro tyto povrchy jsou vyvinuté speciální postřikovače s rychlejším otáčením aby se netvořily přemokřená místa. Voda se s umělého povrchu rychle odpaří a tím sníží teplotu umělého povrchu. K pokropení stačí několik málo minut a při větších sportovních plochách je ruční kropení a natahování hadic zdlouhavé.

Zavlažování greenu golfového hřiště

Ventilový rozdělovač pro větší sportovní plochy - ektroventily PGV 6/4"

Postřikovač I25 při zavlažování fotbalového hřiště.

Kropení umělého povrchu golfového hřiště.

img_divider

Dostupné Zavlažování Sportoviště

O výhodách zavlažovacích systému na velkých sportovních plochách nemusíme dlouho spekulovat. Doby, kdy se po hřišti celý den přesouvaly úderové postřikovače na stojanech, a natahovaly desítky metrů hadic, začínají být minulostí. Na zavlažování můžete získat finanční prostředky z dotací a grantů. Roste tedy dostupnost i pro menší kluby.

Úspora času a nároků na personál při údržbě hřiště
Jednoduché ovládání bez nutnosti častých zásahů
Rovnoměrnost závlahy, která se nedá jinak dosáhnout
Značná úspora vody a její efektivní využití
Dostupnost servisu po celou sezónu
Financování závlahy pomocí dotací a grantů

Ideální je velikost která se rovná jedné závlahové dávce. Do vzorečku musíme také dosadit vydatnost vodního zdroje. Platí tedy, čím slabší zdroj vody, tím by retenční nádrž měla být a větší.
Častý a obvyklí způsob získání zdroje vody. Je při něm nutné zajistit dobrou filtraci vody, např. průsakovou studnou v těsné blízkosti vodního toku. Pokud jde o menší potůček, je dobré přemýšlet i o náhradním zdroji vody.
Zde záleží, jakým způsobem se instalace prováděla. Jsou v podstatě dvě možnosti tzv. přímá instalace, kde se provedou výkopy půdní frézou (drážka je široká 12 – 18 cm) přímo do trávníku. Ta se používá tam, kde trávník nemá dostatečně vyvinutý kořenový systém a jeho sloupnutí není možné. Drážka se poté znovu oseje. Nebo sloupnutím trávníku (obvykle jen v hrací ploše) a po výkopových pracích položení zpět. V prvním případě tedy cca 2 – 3 týdny, při slupování trávníku cca 10 dnů.
Všechny postřikovače a šachty pro sportovní plochy jsou navrženy tak aby zátěž při údržbě běžnou komunální technikou zvládly.
Máte o zavlažování zájem?