Pravidelná údržba je, byla a bude základem ke správné funkci každého zařízení. Ano, pokud něco funguje, nemá se do toho zasahovat, jak říká jedno z pravidel. Mnohdy ale vlastníci vodáren a závlah vůbec netuší, co by se vlastně mělo udržovat a na čem provádět servis a proč.

Základem je plán údržby. Ten je obvykle v návodu k použití k jednotlivým výrobkům. Závlaha i vodárna je ale směsicí výrobků sestavených do funkčního celku.

Důležitou roli také hraje velikost zavlažované plochy a kvalita vodního zdroje. Menší zahrada připojená k vodovodní přípojce bude vyžadovat menší nároky na údržbu, než fotbalové hřiště, jehož zdrojem vody je potok, řeka, nebo rybník.

Automatický Závlahový Systém

Za základní údržbu je považováno „uvedení do provozu“, často se mu říká jarní spuštění závlahy a „ukončení provozu“ (zazimování). Minimálně tyto dva kroky se provádí každý rok, hlavně zazimování závlahy.

Po jarním uvedení závlahy do provozu, by měly následovat občasné kontroly. Kontrolují se postřikovače, jejich nastavená výseč – směr a úhel dostřiku a případné poškození trysky, či celého postřikovače. Filtry, tady bude záležet na velikosti filtru, množství nečistot ve vodním zdroji, a tvrdosti vody.

Tuto údržbu bude vhodné provádět jednou za 14 – dnů.

Vizuální kontrola těsnosti všech viditelných a přístupných částí zavlažování. Zejména hlavní sestavy, filtrace, elektroventilů v šachtách, tlakových rozvodů – vodovodních zásuvek a kohoutků.

Tyto kontroly by se měly provádět alespoň 3x za sezónu.

Domácí Vodárny

Pokud je vodárna provozovaná v sezónním režimu, platí stejně jako u zavlažování na jaře „uvedení vodárny do provozu“ a před zimním obdobím ukončení provozu vodárny – zazimování.

U vodáren, které jsou provozovány celoročně, by se údržba měla provést na jaře při spuštění závlahy také. I tady bude záležet na koncepci a velikosti zařízení, stejně tak na čistotě vodního zdroje.

U vodáren se kontroluje množství vzduchu v tlakové nádobě. Četnost spínání vodárny a správnost nastavení provozního tlaku.

Čerpací technika použitá k dodávce vody pro zavlažování, nebo do nemovitosti, má různé druhy řízení a jejich údržba, se provádí podle toho, jestli je, k ovládaní vodárny použit, tlakový spínač, prescontrol, frekvenční měnič, či jiné mechanické, nebo elektronické zařízení.

Kontrola vodárny se provádí nejméně 3x za sezónu.

Mimo tyto běžné sezónní kontroly a údržbu se provádí, také periodická údržba víceletá. Ta je zaměřena na komponenty, kterým končí předepsaná mechanická či elektrická životnost, kterou uvádí výrobce, nebo o kterých je známo, že za určitý čas selhávají.

Theme Image

Výhody Profesionálního Servisu

Všem majitelů, obcím, hotelům, sportovním klubům, zemědělcům a provozovatelům závlahových systémů, či čerpací techniky nabízíme jak nárazový, tak pravidelný servis.

Zvýhodněná dlouhodobá spolupráce
Dobře udržované zařízení má dlouhou životnost
Prevence proti nenadálým poruchám
Zajištění zákonem požadovaných revizí
Zajištění oprav havárie i mimo pracovní dobu

Smluvní Servis

Periodický, smluvní i garanční servis nabízíme fyzickým i právnickým osobám. Získáte výhodu předvídatelných nákladů na provozování vašeho zařízení.

Sami si hlídáme termíny kontrol a údržby, nemusíte na ně tedy myslet. Vytvoříme plán údržby a navrhneme cenu. Ta se skládá s rezervačního poplatku a plateb jednotlivých servisních zásahů, nebo paušální ceny.
Pro firmy a obce zajistíme pravidelné revize tlakových nádob a elektrických zařízení.

Máte o pravidelný servis zájem?
Nemáte nikoho, kdo by se o zavlažování ani vodárnu postaral?