Při mírných zimách posledních let 20013-2015 by se mohlo zdát, že zazimování závlahy nemá smysl, není tomu tak. Každé zamrznutí potrubí, a hlavně kompresních tvarovek snižuje životnost celého systému. Na některých komponentech závlah jako jsou kulové ventily, mosazné tvarovky, elektroventily a filtry se projeví zamrznutí deformací vedoucí k prasknutí materiálu takřka okamžitě, nebo po uvedení do provozu v další sezóně. Také ztratíte záruky a garance na závlahový systém který je ještě v záruce.

Ukončení provozu závlahy je nutné uskutečnit do příchodu mrazu, respektive do zamrznutí půdy. Noční přízemní mrazíky, které přichází začátkem listopadu podzemní závlaze nijak neublíží, nadzemní nekryté části jako zahradní ventily, vodovodní sloupky, povrchovou závlahu a čerpadla, filtry nebo vodárny umístěné na povrchu můžou poškodit. Na poškození prvním mrazem trpí často kulové ventily a zařízení vyrobená z mosazi, nerezu nebo tvrzeného plastu.

Závlahy a letní vodovody jdou málokdy vypustit samospádem v nejnižším místě. U automatických závlah tomu navíc brání i elektroventily, které vodu obráceným směrem nepropustí. V postřikovačích jsou většinou instalovány zpětné klapky, které působí podtlak, takže ani demontáž sestavy elektroventilů není spolehlivou cestou.

Potrubí, které se k realizaci venkovních rozvodu používá nelze uložit zcela rovně a dokonale ho vyspádovat také není možné. Potrubní vedení uložené v hloubce 1,2 m, což je hloubka nezámrzná se odvodňovat nemusí, závlahové systémy jsou obvykle uloženy na menších zahradách v hloubce 20–30 cm, na sportovních, veřejných a zemědělských plochách pak 40–60 cm.

Samostatnou kapitolou je zazimování vodáren a filtračních zařízení kde záleží na konstrukci čerpadel, expanzních nádob, filtrů a dalších použitých armaturách. Ponorná čerpadla v retenčních nádobách, studnách a vrtech se nijak ošetřovat nemusí. Kompaktní vodárny zakoupené jako celek zazimujte podle návodu výrobce.

Způsob zazimování

Většina závlahových systémů se ošetřuje před zamrznutím vytlačením vody stlačeným vzduchem. K tomuto účelu se používá pístový nebo šroubový kompresor, který by měl být vybaven odlučovačem oleje a nejlépe i regulací tlaku.

Jaký kompresor použít záleží především na délkách a dimenzi rozvodného potrubí, převýšení terénu, počtu sekcí a typu postřikovačů na jednotlivých sekcích. Také množství postřikovačů na jedné sekci hraje významnou roli při úvaze, jakou dodávku vzduchu budeme pro zazimování potřebovat.

Dodávka vzduchu se u kompresorů (hlavně těch menších a hobby) uvádí v litrech za minutu (I/min), kompresor by měl mít výtlak alespoň 200 l/min (3,3 l/s) a vzdušník o objemu 50 l. Protože má vzduch nižší hustotu, než voda jeho proudění potrubím probíhá daleko rychleji, proto potřebujeme velkou dodávku vzduchu. Tlak není až tak podstatný, neměl by ale překročit 5 barů na výstupu. Ideální kompresor na středně velké zahrady je dvou pístový, nebo šroubový o dodávce vzduchu 4–5 l/s a vzdušníkem 80-100 l. Ani tento kompresor neudrží postřikovače na sekcích po celou dobu vysunuté. Na kufříkové kompresory při zazimování závlahy rovnou zapomeňte.

Jak připravit závlahu na zimu

Celé odvodnění by pak mělo probíhat uzavřením přívodu vody, odtlakováním zbytkového tlaku spuštěním libovolné sekce a připojení kompresorů.

Každý závlahový systém by měl být už ve stádiu projekce navržen tak aby bylo možné odvodnění provést, včetně připojení pro kompresor.

Po natlakování vzdušníku na 4-5 barů spouštějte jednotlivé sekce od nejvzdálenější po nejbližší ke zdroji připojené vody. Bude záležet na délce rozvodného potrubí, jak dlouho odvodnění potrvá. Až začne prskat z nejvzdálenějších postřikovačů vzduch přepněte na další sekci. Nezapomeňte na vodovodní zásuvky a další rozvody připojené k závlaze. Jakmile jste ze všech sekcí vytlačily vodu, opět nechte natlakovat vzdušník kompresoru na 4-5 barů a opakujte střídavě profukování všech sekcí až z postřikovačů půjde jen vzduch.

Tento proces může trvat až několik hodin v závislosti na velikosti závlahy a dodávce vzduchu kompresorem. Obtížnější bude tam kde jsou velké výškové rozdíly a velký počet postřikovačů na jedné sekci.

Na plochách od 800 m2 se menším kompresorem odvodnění provádí obtížně a trvá více než 5 hodin. Fotbalová hřiště, veřejné parkové plochy a rozsáhlé zavlažované areály se malým kompresorem provést nedají, je potřeba dodávka vzduchu kolem 10 l/s, nebo kompresor s velkým vzduchojemem.

Na velké plochy je ideální dieselový šroubový kompresor o dodávce vzduchu 35-47 l/s.

Potrubní vedení nejde nikdy odvodnit do sucha, zůstává v něm malé množství vody, které při zamrznutí závlaze nijak neublíží. Při dokončení odvodnění bude z postřikovačů vždy vycházet aerosol (mlha), ta nesmí být moc hustá, jinak není odvodnění závlahy správně dokončeno.

Pokud už jednou půda kolem závlahy promrzla, je odvodnění nemožné. Komponenty závlahy, které těsně sousedí s terénem zamrznou už po několika málo dnech nepřetržitých mrazů. Jsou to hlavně postřikovače a vodovodní zásuvky. I po mírném nočním mrazíku se stává odvodnění stlačeným vzduchem obtížné. Hlavičky postřikovačů jsou přimrzlé a nechtějí se vysunout. Pokud je teplota kolem bodu mrazu i přes den, zamrzá v hadicí vedoucí od kompresoru rozdílem teplot vzduchu vytvořený kondenzát. Ukončení provozu závlahy zazimováním není proto dobré odkládat a ž do příchodu prvních mrazů.

Cena zazimování závlahy

Kolik za servisní práce zaplatíte záleží především na počtu sekcí, délce a dimenzi potrubí, počtu a typu postřikovačů na sekci, přístupnosti technologii a pozemku na kterém je instalace závlahy realizována. Bude také záležet, zda je nutné zazimovat vodárnu, nebo další technologie.

Cena tedy nejde určit jen podle výměry, nebo počtu sekcí. Průměrná cena zazimování závlahy běžné zahrady se pohybuje
kolem 1 000 Kč.

Kdy zavlažování zazimovat

Zazimování závlah se provádí po skončení vegetačního období, obvykle v říjnu až do počátku listopadu. Záleží také na nadmořské výšce, v které se závlaha nachází, ve vyšších polohách končí vegetační období dříve.

Tyto servisní práce je třeba objednat v dostatečném předstihu, na zazimování je jen krátký časový úsek a příchod trvalých mrazů není dopředu znám. Takovým mezním termínem, kdy by už závlaha měla být zazimována je 10–15 listopadu.