Půdorys

je základem pro úspěšné navržení a vyprojektování každého závlahového systému. Tady si popíšeme jak takový jednoduchý plánek - půdorys, vytvořit a hlavně zakreslit. Tento výkres zahrady vám může posloužit i pro pro zahradníky nebo k vlastnímu návrhu zahrady.

Budete potřebovat pásmo, čtverečkovaný papír formátu A4 a propisovací tužku. Čára by měla být výrazná (proto hodně tlačte) ale ne příliš široká. Nepoužívejte tlustou fixu nebo naopak tenkou obyčejnou tužku. Výkres se skenuje a u tlustých čar se špatně hledá střed, tenké čáry obyčejnou tužkou naopak zaniknou.

Měřítko výkresu

1. Měřítko

Nejzásadnější věc při tvorbě výkresu. Napřed si rozvrhneme, zda se nám půdorys zahrady na papír A4 vůbec vejde.
Na běžném papíře je jeden čtvereček 5 mm. Pokud budeme uvažovat o měřítku 1:200 5 mm = 1m ve skutečnosti, což je jeden čtvereček, vleze se na stránku pozemek o rozměru cca 60x40 m.

Pokud je plocha, kterou zakreslujeme menší, použijeme měřítko 1:100 10 mm = 1m ve skutečnosti (dva čtverečky = 1m). V tomto případě se nám na náš výkres vejde zahrádka o rozměrech 30x20 m.

Pro zjištění celkových rozměrů parcely můžeme využít portál katastrálního úřadu. Po zadání parcely uvidíte Váš pozemek. V mapě se dá měřit a ti kdo jsou IT nadšenci a PC guru, si mohou na čtverečkovaný papír rovnou vytisknout obrys parcely

Vždy označte měřítko ve kterém je výkres nakreslen.

Půdorys pro návrh zavlažování

2. Půdorys

Začněte obrysem budov, teras, bazénů, zahradních domků… pokračujte zakreslením obrysu plochy trávníku.

Tvar trávníku bývá v některých případech hodně členitý a narýsovat jeho přesný tvar je takřka nemožné. Dobrou pomůckou se může stát nataženy provázek podél tvarované plochy trávníku. Od provázku si zaměřte body jednotlivých vrcholů pomyslných kružnic nebo obdélníků.

Dobrým vodítkem se může stát i plot za výsadbou, jeho sloupky. Ve výkresu si naznačíme tečky (body) zaměřovaného tvaru jako vzdálenost od plotu. Ty už můžeme dokreslit od ruky.

Určitě se nám nepodaří vytvořit výkres s přesností geodeta, obtížné je hlavně zakreslení tvarových ploch a úhlů.

Výškopis pro návrh zavlažování

3. Výškopis

Tam kde jsou výrazné rozdíly ve výšce terénu, se hodí označit také tzv. výškopis pozemku. A to hlavně v případě kdy jde o zahradu terasovitého typu.

Na obrázku vidíte označení svahu, to jsou ty kratší a delší čárky, které naznačují orientaci svahu. Ve výkresu je potom uveden ještě další způsob. V černém rámečku je uvedena výška ±0, tady jsem si zvolil výchozí bod pro měření. Od tohoto bodu udávám všechny výškové poměry na výkresu.

V našem demonstrativním výkresu je zakreslen svah, který klesá o -0,7m vůči ploše před terasou. Místo ke kterému se výška vztahuje, se označí tečkou (bodem).

Na tomto výkresu jde spíše o demonstraci jak výškopis zakreslit. Uvedený svah nemá na závlahu žádný velký vliv, kromě rozmístění postřikovačů. Svah má 18° na délce 2,2m, postřikovač tedy není dobré umístit těsně pod svah ani do svahu. Pokud by svah ve výkrese nebyl zakreslen, mohlo by dojít k chybnému návrhu umístění postřikovačů.

Orintace vůči světovým stranám

4. Orientace

Ve výkresu označte orientaci vůči světovým stranám a uveďte lokalitu a číslo PČ (parcelní číslo). Šipka směřuje vždy na sever. Raději se podívejte do mapy, jak to opravdu je.

Pokud sousedíte s vysokou stavbou, lesem nebo má Váš soused na zahradě košatý ořech, označte stinná místa. Raději to udělejte do dalšího výkresu, tím že hotový výkres oskenujete a stinnější místa do něj vyšrafujete.

Orientace a označení stínu má výrazný vliv na rozdělení závlahy do sekcí (okruhů). V našem ilustrativním výkresu slunce vychází v jeho pravé spodní části a zapadá ve středu horní části. Stín tak bude nejvíc dopoledne za domem u terasy a v užším průchodu kolem domu, odpoledne bude částečně zastíněna předzahrádka.

Z tohoto pohledu vyplývá, že by se měla závlaha rozdělit nejméně na 3 – 4 sekce.

Popis sítí a zdroje vody

5. Popis

Další velmi důležitou částí je označení všech sítí, které na pozemku už vedou. Označte veškeré sítě jak Vaše, tak sítě třetích stran. Důležité jsou hlavně ty, které vedou mělko pod terénem do 0,5 m.

Pokud už mate pro zavlažování provedenou i dílčí stavební přípravu, jako chráničky pod chodníkem, přívod elektřiny atd., rovněž je zakreslete. Jejich poloha nemusí být úplně přesná, stačí jen vědět, že tam jsou. Do výkresu klidně uveďte, že je poloha té či oné chráničky pouze přibližná.

Zakreslete, označte a popište zdroje vody, které mohou být k zavlažování použity, vodoměrná šachta, studna, vrt, retenční nádrž atd. Označte místo možného připojení k elektřině. Navrhněte možnosti umístění pro technologické zázemí zavlažování, např. tak jak je to na výkresu, zahradní domek pro vodárnu a ovládací jednotku zavlažování.

Na závěr uveďte na výkres svoje kontaktní údaje a půdorys je hotov. Doplňte případně Vaší představu a vize. Čím více informací od Vás získáme, tím bude návrh lépe zpracován.

Podívejte se ještě na podklady k návrhu zavlažování.