Stále častější zavlažovanou plochou jsou parky, nebo zeleň u firmy. Větší i menší plochy parků i firemních areálů mají jedno společné, těžko si u nich lze představit zavlažování ručním kropením.
Vzrůstající nároky na estetický dojem a příjemné prostředí, často nutí majitele těchto ploch k úvaze o zřízení automatického zavlažování, které by bylo jednoduché a nenáročné na údržbu, ušetřilo čas správcům a umožnilo lépe využít ostatní pracovní sílu k jiným činnostem než je zálivka trávníku a stromů.

Zavlažujeme Velké Plochy - Parky

Automatické zavlažování od firmy HUNTER je právě k zajištění závlahy velkých ploch předurčeno. Tak jako na zahradách se asi nejvíce bude u firmy, v parku, školní zahradě nebo na koupališti zavlažovat trávník. Zavlažovací komponenty jsou navrženy pro údržbu těžší mechanizací a odolné proti vandalizmu.

Opomenout se nesmí ani vrostlé stromy a trvalkové záhony. Zvlášť mohutné stromy obklíčené parkovací plochou mají problémy s příjmem dešťových srážek, které jsou z převážné většiny odvedeny do kanalizace. To lze vyřešit závlahou kořenového systému. Parky mají sloužit k odpočinku a vzrostlé stromy nám dají stín.

Řízení a Ovládání Závlahy

Komplexní a jednoduché ovládání se může propojit do celých městských systémů. Propojením s počítačem k centrálnímu ovládání více zavlažovaných ploch získáte dokonalý přehled o celém zavlažovacím procesu z jednoho místa. K ovládacím jednotkám můžou být připojeny různá čidla, aby se provoz co nejvíce automatizoval a nedocházelo k plýtvání vodou. Nejběžnějším čidlem je čidlo srážek, které zajišťuje, aby se nezavlažovalo v případě deště. Do rozsáhlejších systémů se také instaluje čidlo průtoku, které zabrání zavlažování na dané sekci v případě přerušení některého potrubí.

Zavlažování prostorných areálů, parky, hřiště

Zavlažování - firemní areál

Realizace závlahy firemního areálu - výkopy a potrubní vedení

img_divider

Velká Plocha Velké Výhody

Pro obce a firmy poskytujeme výhodný garanční servis a periodickou údržbu za přijatelnou cenu. Při sjednání této služby se nebudete muset celou sezónu o zavlažování starat.

Bezobslužný a ekonomický provoz zavlažování
Úspora pracovního času a šetření lidských zdroj
Jednoduché a intuitivní ovládání rozsáhlých závlah
Odolné komponenty navržené pro veřejné plochy
Zajištění pravidelného servisu po celou sezónu

Obavy nejsou na místě. Automatické zavlažování pracuje samo, nikdo u něj stát nemusí. O ostatní se postaráme formou periodického servisu.
Pro každou plochu se musí před určením ceny zpracovat návrh. Obecně lze říct, že cena za jeden m² je daleko nižší než u male zahrady. Hlavním důvodem je použití postřikovačů s vysokým dostřikem.
U větších systému bývají odkalovací šachty pro vypuštění páteřního potrubí. Všechna voda ale nevyteče. Závlahu Vám odborně zazimujeme dieselovým kompresorem.
Všechny postřikovače a šachty pro veřejné plochy jsou navrženy tak aby zátěž při údržbě běžnou komunální technikou zvládly.
Máte o zavlažování zájem?