S blížícím se začátkem jara začnete uvažovat o spuštění závlahy. Mnozí se do něj vrhnou i sami. Nejčastější metodou spuštění závlahy je otevření hlavního uzávěru pro závlahu, nebo zapnutí vodárny.

Takto by se ale zavlažování ani vodárny spouštět neměly. Postup jarního spuštění závlahy je přesně obrácený. Než pustíte do závlahového systému vůbec vodu, vyčistěte a zkontrolujte všechny části, které to vyžadují. Zde je patrný rozdíl mezi „spuštěním“ a „uvedením do provozu“. V nadpisu sice uvádím „jarní spuštění závlahy“, to aby mě všichni rozuměly. Budu ale popisovat „uvedení závlahy do provozu“.

Najděte si veškerou dokumentaci, hlavně návody, než se do spuštění pustíte. Zvolte vhodné oblečení a nazujte gumáky. U uvedení do provozu se na rozdíl od spuštění závlahy určitě namočíte.

Obecně by se mělo při uvádění závlahy do provozu po zimě postupovat takto.

 • Začínáme ovládací jednotkou. Vložte do jednotky záložní zdroj (baterie 9V). U jednotky které mají „knoflíkovou“ baterii typu CR se baterie mění cca za 4 roky.
  Zapněte napájení jednotky. Nastavte aktuální čas a datum. Zkontrolujte, zda v ovládací jednotce zůstalo veškeré nastavení, nebo jej vyvolejte ze záložní paměti. Každá jednotka je trochu jiná, podívejte se do návodu k vašemu typu jednotky.
 • Pokračujeme čidlem srážek. K tomu budou potřební dva lidé, nebo elektrikářská páska. Navodit stav jako při dešti můžeme u čidla stisknutím tyčinky, která z čidla vystupuje. Mělo by být cítit, někdy i slyšet cvaknutí mikrospínače. To neplatí u čidel Solar Sync, žádný spínač nemají. Podívejte se do návodu.
  Při stisknutí se na displeji ovládací jednotky zobrazí symbol deštníku a při puštění symbol zmizí a objeví se opět aktuální čas.
 • Přesuneme se k filtru. Odšroubujte spodní víko (směrem do leva) a vyjměte vložku. K některým filtrům (s průhlednou jímkou) se dodává originální klíč. K PE filtrům (černým) žádný klíč není, budete muset použít např. hasák. Do filtru netlučte, nesnažte se ho otevřít pomocí šroubováku a kladívka.
  Ve filtru jsou sítové nebo diskové vložky. Vyčistěte je ve vodě nebo, propláchnutím proudem vody. U sítových vložek zkontrolujte, jestli není sítko protržené.
  Filtr správně složte a zašroubujte. Víčko by mělo jít dotáhnout pouze rukou bez použití klíče.
 • Spustíme vodárnu (pokud ji máme). Než tak učiníme, zkontrolujeme a vyčistíme určité komponenty. Také zkontrolujeme kolik je ve studni, retenční nádrži, nebo vrtu vody.
  Začneme kontrolou tlaku v expanzní nádobě. Na nádobě (nahoře, nebo na boku) je ventilek k dofukování vzduchu. Změříme tlak v nádobě (měřičem tlaku v pneumatikách, pumpičkou, která má manometr). Tlak by měl být nižší o 0,2 baru než tlak spínací (obvykle je tento údaj uveden na nádobě nebo v dokumentaci k vodárně). Pumpičkou nebo menším kompresorem dofoukneme na předepsaný tlak.
  K řízení vodárny bývá použit tlakový spínač – prescontrol – frekvenční měnič, u každého zařízení se postupuje trošku jinak. Tlakový spínač je na převlečné matici, dá se snadno demontovat a vyčistit. Snímač tlaku pro frekvenční měniče obdobně. Prescontrol se nečistí. Čištění a kontrola prostupnosti se provádí jako preventivní opatření.
  Po těchto krocích zavřete výstupní ventil do závlahy a tlakových rozvodů, zatím je napouštět nebudeme.
  Na vodárně bývá vypouštěcí ventil (někdy i s hadicí). Pod ventil umístíme kbelík. Vypouštěcí ventil otevřeme. Nyní vodárnu zapněte. Pokud vše probíhá tak jak má, z ventilu začne za chvíli prskat vzduch a voda. Nechte odtéct dostatečné množství, až poteče voda bez vzduchu, ventil uzavřete a počkejte, až vodárna dosáhne svého provozního tlaku a vypne. Tímto krokem jsme vodárnu odvzdušnily, a uvedly v život.

  U vodáren, které řídí prescontrol, nebo frekvenční měnič, a jsou vybaveny ochranou proti chodu na sucho, se stává, že doba nastavená na ochraně, nestačí k naplnění vodárny vodou, celé zařízení upadne do chybového stavu. V této situaci musíme provést reset (i několikrát po sobě). Pokud nevíte, které tlačítko k tomu slouží, vypněte celou vodárnu, vyčkejte 10 sekund a znovu ji zapněte. Přes vypouštěcí ventil ještě několikrát odpusťte vodu tak, aby vodárna zapla a vypla. Vodárnu tím odkalíte a prověříte její správný chod.

  Vodárnu necháme natlakovanou v pohotovostním režimu a pokračujeme dalším krokem, vodu do zavlažování ani teď nepouštíme!

 • Přistoupíme k čištění elektromagnetických ventilů. Vyhledejte všechny šachty a boxy s elektroventily. Začneme od hlavního elektroventilu, který bývá umístěn na hlavní sestavě závlahy, nebo je součástí vodárny.
  Není nic neobvyklého, že je na závlaze použito několik různých typů ventilů. Rozebrání a vyčištění elektroventilu je popsáno v návodu k jednotlivým tipům ventilů.
  Ventily se čistí s určitou periodou v závislosti na použitém zdroji vody. U vodovodního řádu čistíme sekční elektroventily za 3 – 4 roky. U studní a vrtů 2 – 3 roky v závislosti na tvrdosti vody, množství jemného písku a rozpuštěných jílů. U přírodních zdrojů, zdrojů s tvrdou vodou, velkým množstvím jemného písku a kalné vody, každoročně.
 • Hlavní elektroventil a ventily sloužící k dopouštění retenčních nádrží, čistíme a kontrolujeme každý rok!

  Pokud sekční ventily tento rok čistit nebudete, i tak otevřete všechny šachty pro vizuální kontrolu těsnosti všech armatur. Překontrolujte také dotažení všech cívek elektroventilů, po zimě se mohli povolit. Cívky nikdy nedotahujte žádným nástrojem, dosáhnete tím jen nenávratného poškození elektroventilu!

 • Až teď se dostáváme k naplnění celého potrubního systému vodou. K naplnění je možné použít dvě metody. Buď povolíme cívky všech elektroventilů, nebo k naplnění a odvzdušnění použijeme ovládací jednotku.
  My používáme plnění přes ovládací jednotku. Na jednotce spustíme testovací program, to se děla stisknutím tlačítka „PRG“ na 3 sekundy. Na displeji se objeví číslo 1 (čas, po který má testovací program běžet na každé sekci), ten prodloužíme tlačítkem „+“ na 3 – 8 minut podle velikosti závlahy.
  Jednotka nám běží v „testovacím režimu“, můžeme tedy pomalu otevírat hlavní uzávěr vody pro závlahu. Uzávěr neotvírejte nikdy na plno, otevřete ho cca do ¼ (na začátku raději méně). Tady platí, přímá úměra ve vztahu k tlaku. Čím je tlak na vodovodní přípojce, nebo vodárně vyšší tím míň otevřete ventil.
  Potrubní systém se nám plní a vypuzujeme z něj vzduch. Za chvíli uslyšíme syčení vzduchu z jednotlivých postřikovačů. Také z nich začne vytékat a vystřikovat voda. Při správně přiškrceném ventilu se postřikovače vysunou jen částečně, což je účelem celého plnění bez rázů způsobených vzduchem promíchaným s vodou.
  Pokud se vám postřikovače vysunuly celé a začínají dokonce zavlažovat, přiškrťte hlavní uzávěr ještě víc, v obráceném případě kdy z postřikovačů voda skoro vůbec neteče, o něco málo hlavní uzávěr povolte.
  Takto naplníme všechny sekce s postřikovači, mikrozávlahou, kapkovacím potrubím i kohoutky a vodovodní zásuvky. Testovací program na jednotce spusťte opakovaně až do úplného naplnění všech sekcí (okruhů) zavlažování.
  Obdobně se postupuje při zprovoznění dopouštění retenčních a akumulačních nádrží. Pokud vaše hlavní sestava obsahuje regulátor tlaku, otočte s ním tam a zpět, aby nezůstal tzv. přilepený.

  Mějte na paměti, že i na zahradě o rozloze 300 m2 je instalováno potrubí v délce stovek metrů, na větších zahradách jsou to i kilometry potrubí. Naplnění a odvzdušnění potrubního vedení zabere určitý čas.

 • Potrubní systém máme odvzdušněný. Přepneme ovládací jednotku do modu „Auto“, nebo dotáhneme cívky elektroventilů (podle zvolené metody napouštění). Pomalu otevřeme hlavní uzávěr na plno a povolíme cívku (do leva) hlavního elektroventilu. Tím máme celý systém až po sekční elektroventily pod tlakem.
 • Nyní provedeme zkoušku těsnosti. Podívejte se na podružný (pokud ho máte), nebo fakturační vodoměr jestli se netočí. U vodárny sledujte pokles tlaku a četnost spínání.
  Obejděte všechny šachty a zkontrolujte, že nedochází k úkapu. Obdobně zkontrolujte veškeré viditelné prvky, hlavní sestavy, vodárny, vodovodních zásuvek a kohoutků.
  Při zkoušce těsnosti, se může stát, že některý ze sekčních elektroventilů propouští menší množství vody, to se projevuje drobným výtokem z postřikovačů. Ventil také nemusí zavřít vůbec. Pokud jste elektroventily nečistily, udělejte to.

  Na stěnách potrubí přes zimu zaschne tzv. „šlem“. Ten se při napouštění závlahy začne uvolňovat. Může tak ucpat kapiláru pod cívkou elektroventilu. Není nic neobvyklého, že se elektroventily musí čistit opakovaně, protože se z potrubí stéle uvolňují nečistoty. Někdy stačí jen vyšroubovat cívku. Samozřejmě si před tím zastavte hlavní uzávěr, demontujte cívku, otevřete hlavní uzávěr na cca 15 s, a pak vše namontujte zpět. Jestli se vám i po opakovaném čištění nepodaří elektroventil „rozchodit“, je vadná jeho membrána a musí se vyměnit.

 • Po úspěšné zkoušce těsnosti opět dotáhněte s citem cívku hlavního elektroventilu (doprava). Teď se pustíme do proplachu sekčního potrubí. To je potrubí, které vede k samotným postřikovačům.
  Vodu už zastavovat nemusíte, řízení závlahy se už bude provádět ovládací jednotkou. Na sekcích, kde jsou rozprašovací postřikovače, nebo rotační trysky MP Rotator, odšroubujte poslední trysku v řadě (nejvzdálenější na potrubním vedení), vyndejte i sítko. Jak se to děla se dozvíte z návodu k postřikovači.
  Který postřikovač je poslední zjistíte z výkresu, který k závlaze dodáváme.
  Pokud máte možnost, zajistěte výsuvník v jeho horní poloze. Nejlépe plastovou svěrkou, vypadá jako větší kramlík na prádlo a dostanete ho v každém hobby marketu. Tím zajistíte, že se při proplachu nedostane do těla postřikovače nepořádek.
  U rotačních postřikovačů trysku demontovat nemusíte, k ničemu by to nebylo. Rotační postřikovače mají hrubší pojistné sítko, které je v dolní části postřikovače. Nečistoty uvolněné z potrubí většinou projdou bez nutnosti proplachu. Pokud už rotační postřikovač vyčistit musíte, bude nutné vyšroubovat celé jeho tělo. Podívejte se do návodu ke konkrétnímu typu postřikovače.
  Pokud máme trysky demontovány, přes ovládací jednotku tyto sekce spustíme v manuálním režimu. Vznikne nám tím gejzír vody, ten můžeme eliminovat nasazením hadice na výsuvník. Proplach by mněl probíhat nejméně 30 s, u větších závlah několik minut. Provádíme vlastně odkalení potrubí.
 • Nyní přistoupíme k čištění sítek postřikovačů. Napřed necháme každou sekci závlahy několik minut v chodu, aby sítka zachytila poslední drobné nečistoty z porubí, které se nepodařilo odstranit při odkalování. Demontujeme trysky jednu po druhé a v připraveném kbelíku s vodou vyčistíme. Jde to i proudem vody. Sítka, která na sobě mají vrstvu vodního kamene, nebo jsou poškozená, vyměňte. To platí i o rozprašovacích a rotačních tryskách.
  Při montáži trysky zpět na postřikovač seřiďte alespoň zhruba její výseč.

  Čištění sítek se někdy musí provádět i opakovaně, protože je v potrubí ještě dostatek nečistot. Poznáte to tak, že mají trysky snížený dostřik a nerovnoměrnou distribuci vody.

 • Seřízení výsečí postřikovačů musíme provést za chodu každé sekce. Jak se jednotlivé trysky a postřikovače seřizují, se dozvíte v návodech k jednotlivým typům.
  Obecně platí u rozprašovacích trysek, že pravá strana je pevná, nastavuje se „řehtačkou“ výsuvníku postřikovače, a levá je seřiditelná a nastavuje se samotnou tryskou.
  U rotačních trysek MP Rotator je to obráceně, levou stranu nastavte na postřikovači a pravou na trysce.
  U rotačních postřikovačů je pravá strana pevná, a levá strana výseče se nastavuje klíčkem v horní části hlavy postřikovače. Některé typy rotačních postřikovačů nemají „řehtačku“ a jejích pravá strana se nastavuje demontáží výsuvníku z pouzdra a zvolením požadovaného směru.
 • Po seřízení postřikovačů závlahu několikrát manuálně spusťte. Přesvědčte se, jestli postřikovače drží svůj nastavený směr.
  U rotačních postřikovačů zkontrolujte, jestli se pravidelně otáčí a nezůstávají zaseklé v nějaké krajní pozici.
 • Po zastavení závlahy projděte všechny postřikovače a podívejte se, jestli kolem hlavy postřikovače neteče voda, hlavně ve svazích a u pozemků s velkým převýšením. Pokud je u postřikovačů v těsné blízkosti výsuvníku, písek, kamínky, nebo kůra, odstraňte všechny překážky, které by bránily dokonalému zasunutí výsuvníku zpět do těla postřikovače. Překážky zabraňují dosednutí zpětné klapky a z postřikovačů vytéká voda ještě dlouho po skončení zavlažování.

  Pokud vám vytéká voda i po delší době, demontujte výsuvník a vyčistěte nebo vyměňte zpětnou klapku. Zkontrolujte také tělo postřikovače, jestli v něm nejsou kamínky nebo jiné předměty. Ty se tam obvykle dostanou při čištění filtru, kdy se vám postřikovač zasunul.

 • Posledním úkonem je kontrola nastavení jednotky. V jarním období snižte závlahu asi na 30%. To se provádí v „Sezónním nastavení“. Ti z vás, kteří mají čidlo srážek Solar Sync toto provádět nemusí.
  V kalendáři si zase můžete nastavit zavlažování v intervalu několika dnů. Zkontrolujte, jestli máte zapnuté (aktivované čidlo srážek).

  Nezavlažujte, pokud to ještě na jaře není třeba.

 • Pokud něco nefunguje tak jak má, máte o něčem pochybnosti, nechte zařízení prověřit.
  Zvlášť v případech kdy se vodoměr sice málo ale pořád točí.
  Vodárna jednou za čas sepne bez odběru vody, nebo trvá dlouho, než sepne.
  Občas vypadne motorový spouštěč, jistič.
  Ochrana proti chodu na sucho chvílemi zastaví vodárnu i když máte dost vody.
  Na systému je viditelné kolísání tlaku a průtoku.
  Některé sekce startují se zpožděním, nebo se ze začátku spustí víc sekcí naráz.
  Některé postřikovače vyjedou se zpožděním, nebo se naopak odmítají zasunout a trvá jím to i několik sekund.
  Ovládací jednotka oznamuje u některé sekce sem tam, nebo trvale chybu.
  Čidlo srážek nepracuje správně.
  Na trávníku se objevují louže v jednom místě i když se pár dnů nezavlažovalo.

  Závlahu, nebo vodárnu zastavte, a zkontrolujte ji za několik dnů. Při uvádění do provozu se občas objevují jevy, které lze jen těžko vysvětlit.
  Elektronika k řízení závlah a vodáren, probuzená po zimním spánku detekuje nějakou chybu, která se po restartu už neprojevuje.
  Drobné úkapy na hlavních sestavách způsobené vysycháním těsnících materiálu se do několika hodin „zatáhnou“ atd.
  Pokud však i drobné závady přetrvávají po další kontrole, je nutné je odstranit. Tyto poruchy by se do budoucna jen prohlubovaly a vedly k havárii, nebo nespolehlivosti sytému jako celku.

Jak jistě uznáte je mezi spuštěním závlahy a uvedením do provozu určitý rozdíl. Je nutné podotknout, že každý závlahový systém vám bude sloužit jen tak dobře, a tak dlouho, jakou bude mít údržbu.

Zde popisovaný způsob platí hlavně pro závlahové systémy značky HUNTER. Je však podobný u všech profi výrobců napříč celým spektrem. Výrazné rozdíly jsou snad jen u hobby systémů.

Potřebujete uvést závlahu do provozu a provést nutný servis, objednejte si ho u nás.