Spuštění závlahy se provádí v jarních měsících, někdy už v dubnu. Většinou na přelomu dubna a května v závislosti na klimatických podmínkách. Při uvedení do provozu by měl závlahový systém projít servisní prohlídkou a seřízením. Samotné spuštění závlahy vypadá jednoduše ale jeho kontrola je o něco složitější. Některé závady se odhalují při spuštění závlahy jen těžko. Dosluhující komponenty můžou selhat i během závlahové sezóny. Doporučujeme proto provádět i kontrolu k udržení provozuschopnosti i během léta, hlavně před příchodem tropických veder, nebo odjezdu na dovolenou.

Bude také záležet na vodním zdroji použitém k zavlažování, rozloze a složitosti použitých technologii. Pokud zavlažování obsahuje i vodárnu, měla by se kontrolovat nejméně dvakrát za sezónu. Základní kontrolou je manuální spuštění po každém sečení trávníku. Trysky a postřikovače se musí také občas seřídit. Jsou usazeny přímo v zemině a ta pracuje, postřikovač se tedy může pootočit. Tento servis vám mužem zajistit,  formou periodické údržby, nebo smluvního garančního servisu..