Někdy nám peníze odtečou doslova kanálem. Ptáte se, jak je to možné? Taková situace nastane, pokud zaléváte trávník, zeleninové záhony, dopouštíte bazén, nebo jezírko z veřejného vodovodu a nemáte instalovaný podružný vodoměr.

Pravda v některých obcích se stočné zatím neplatí, někde to řeší paušálem, což je mnohdy výhodnější než odečet stočného. Většinou však máte na faktuře od vodárenské společnosti dvě položky, vodné a stočné. Stočné je při tom dražší než vodné, tvoří cca 60% ceny za dodávku vody.

Jak na podružný vodoměr.

Kde ale ten podružný vodoměr vzít? A mám na něj vůbec nárok? První věcí, kterou byste měly udělat je podívat se do smlouvy, případně poslední faktury, jestli stočné vůbec platíte a jestli není placeno paušálem. Paušál za stočné je leckdy výhodnější než odečet pomocí vodoměru. Zatím žádný vodoměr sami nekupujte, ani neshánějte někoho, kdo vám ho nainstaluje. Prvním krokem je získat informace od svého dodavatele vody. Budou vědět, nač se ptáte. Pokud ne, je něco špatně. Stává se to u malých provozovatelů, někdy je to sama obec, která provozuje místní vodovod. Tady jste se stali průkopníky a jednání bude složité.

U větších vodárenských společností a ve velkých městech bude zřízení podružného vodoměru a hlavně odečtu stočného o něco jednoduší. Budete se muset propracovat zákaznickým centrem nebo informační linkou až k žádosti o zřízení podružného vodoměru. Někdy stačí prohledat web dodavatele a najdete bližší informace jak postupovat a dokonce i formulář někde mají.

Na vodoměr (jako hmotnou věc) nárok automaticky nemáte. Za určitých podmínek máte nárok na odpočet pro „vody neodváděné do kanalizace”.

§19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

(7) Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m³ za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel nedohodne s odběratelem jinak.

Potřebné je i zvážení technického řešení pro osazení vodoměru. Obvyklým místem pro instalaci je odbočka těsně za fakturačním vodoměrem, toto považuje vodárenská společnost za standardní místo.
Fakturační vodoměr je instalován ve vodoměrné šachtě, sklepě, garáži a je kolem něj dostatek místa pro instalaci podružného vodoměru. Ale takto to často není. V řadě případů je šachta obklíčena dlažbou, vodoměr je umístěn v nice v chodbě apod.
Jak takovou situaci řešit? Mate například fakturační vodoměr ve vodoměrné šachtě před domem v předzahrádce, ale jste v řadové zástavbě a zahrada je za domem. V takových případech by se hodilo namontovat podružný vodoměr třeba do garáže nebo sklepa odkud je snadný přístup pro potrubní vedení na zahradu.
Kámen úrazu je v tom, že s instalací na takové místo nemusí vodárenská společnost souhlasit, je pro ní nestandardní. Podmínky jak a kam může být podružný vodoměr instalován má každá vodárna většinou už zpracované, převážně jsou dosti obecné na napsané úředním jazykem.
Doporučuji místo instalace předjednat, pokud se jedná o nějaké nestandardní umístění. Spoléhat na to že místo kam by se vám vodoměr nejvíce hodil, ukážete až technikovy, který přijede podružný vodoměr montovat, se mnohdy nesetká s pochopením a končí, rychlím odjezdem bez montáže.
Kdo může podružný vodoměr vůbec namontovat? Váš dodavatel vody vás možná od začátku povede cestou, že vodoměrnou sestavu namontuje, někteří ani nepřipustí, že by montáž mohl provést někdo jiný. To je samozřejmě hloupost, instalace se provádí za fakturační vodoměr, nezasahuje se tedy do majetku provozovatele vodovodní sítě. Navíc bude celá vodoměrná sestava výhradně vašim majetkem, ať už ho namontuje vodárna, nebo někdo jiný.

Zeptejte se na tuto možnost při podání žádosti, současná instalace podružného vodoměru a hlavní sestavy zavlažování vyjde levněji. Vodoměrná sestava musí samozřejmě splňovat určité požadavky a vodoměr musí být řádně ocejchován.
Pokud bude vodárenská společnost se skřípěním zubů souhlasit s montáží od vašeho dodavatele závlahy, nechte si to zapsat do žádosti jako potvrzení souhlasu. V této žádosti by také mělo být jasně uvedeno, kam byla montáž schválena (vodoměrná šachta, garáž, sklep…), předejdete tím nedorozuměním při následné montáži a plombování vodoměru.
Kolik stojí instalace od vodárenské společnosti? Montáž stojí 2 500 – 5 000 Kč včetně materiálu, při instalaci do standardní vodoměrné šachty. Ceny se značně liší podle regionu a správce vodovodní sítě. Přesnou cenu se dozvíte od správce vodovodu, nebo na jeho webu.
Většina vodáren provádí instalaci do 3 – 7 dnů v letní sezóně se ale čekací doba může protáhnout. Pokud váš dodavatel vody striktně odmítne instalaci jinou firmou, nechte vodoměr instalovat v předstihu.
Jaký vodoměr mám nechat nainstalovat? Vodoměr by měl být stejného typu jako fakturační. Obvykle jde o tzv. domovní vodoměr parametrů G 1″ Qn = 3.5 m3/h DN 20, rozhodně se vyhněte bytovému vodoměru G 3/4″, má menší průtok a k zavlažování se moc nehodí, je vhodný pouze na malé plochy, nebo k dopouštění akumulačních nádrží a vodních ploch, a i tady je jeho průtok někdy nedostatečný.

Vodoměry jsou rozděleny podle možnosti instalace doporučené výrobcem na vertikální a horizontální. Domovní vodoměry mají obvykle určenu instalaci horizontální (vodorovně), tam kde je málo místa, nebo je instalace obtížná, si tedy technici vodáren občas usnadní práci montáží bytového vodoměru, který je do všech poloh. O vhodnosti tohoto řešení už dále neuvažují. Tam, kde není montáž, jiného vodoměru možná, se jeho průtoku musí přizpůsobit koncept závlahy.

  • Domovní vodoměr
    Domovní vodoměr
  • Bytový vodoměr
    Bytový vodoměr

Podružný vodoměr občas zkontrolujte, jestli načítá spotřebu při odběru vody. Na rozdíl od fakturačního vodoměru je to ve vašem zájmu, měří to, co se vám odečte na stočném při závěrečné fakturaci.

Co když je montáž neproveditelná? I takové případy se mohou stát. Přivedení vody od podružného vodoměru může být stavebně technicky obtížné, nebo nákladné. Na odpočet stočného máte i tak nárok. V tomto případě se provádí výpočtem podle plochy trávníku, odparu vodní plochy atd. Metodu výpočtu podle tabulek, by měla znát vodárenská společnost.
Možná, si teď položíte otázku, proč vůbec ztrácet čas vyřizováním podružného vodoměru, když jde stočné vypočítat?
Provozovatelé vodovodní sítě preferují převážně odpočet pomocí vodoměru, je to jasný údaj pro výpočet. Také se tak brání těm, kteří by chtěli provést odečet stočného, ale ve skutečnosti žádnou vodu pro zahradu neodebraly a šetřily tak jen svoje náklady.Nevím jak často a jestli vůbec se aktualizuje metodika výpočtu spotřeby vody vztažena na plochu, ale vaše spotřeba v horkém létě bude každopádně daleko vyšší než by stanovil výpočet.
Jaké to má háčky? Určitě jste si všimly znění zákona v citaci, který zmiňuje minimální spotřebu „prokazatelně větší než 30 m³“. Teď je na vás, rozhodnout jestli této spotřeby vůbec dosáhnete. Máme podružné vodoměry i na menších instalacích a ještě jsem nezaznamenal, že by vodárna cokoli počítala nebo zjišťovala.

Prostudujte si podmínky vašeho dodavatele, jestli vás čekají nějaké sankce nebo udržovací poplatky pokud nikdy žádnou vodu neodeberete, nebo pokud jí budete odebírat méně než těch 30m³. V praxi se ukazuje, že vodárna sankce neuplatňuje, pokud máte alespoň nějaký odběr, nebo odběr kolísá. Záleží také na tom, jestli platíte poplatek za rezervovanou kapacitu vodoměru, cena je vám účtována jednosložkově, nebo dvousložkově. Náklady na udržování vodoměrů mohou už být zahrnuty v ceně. Vodárenských společností je v ČR celá řada a jejích obchodní podmínky pro odečet stočného se liší.

Informujte se, kdo provádí odečet podružného vodoměrů. Někdy je to sama vodárna, jindy budete muset stav nahlásit po skončení závlahové sezóny sami.
A jak to děláme my. S provozovateli vodovodů máme různé zkušenosti. Ve většině případů se dohodneme. Například v Brně dokážeme investorovy zařídit podružný vodoměr a stačí nám k tomu znát jen číslo odběrného místa. Vodoměr nainstalujeme a po dokončení celé závlahy necháme zaplombovat technikem vodárenské společnosti.
Důležitá informace na závěr. Nemovitost, u které chcete stočné odečítat, by měla být zkolaudovaná. Na odpočet stočného má nárok objekt určený k trvalému bydlení a nezkolaudovaný dům jen stále stavbou, odběrné místo je tak zatím dočasné.

Další informace k instalaci podružného vodoměru a domovní přípojky jako zdroje vody pro zavlažování získáte na naší adrese.