Při realizaci závlah a opravách vodáren se dost často setkáváme s označením domácí vodárny jako Darling a ponorného čerpadla jako Nautila. Je to lidové označení, které se vžilo obecně ještě za dob první republiky pro vodárny a lidé ho stále používají ať už mají vodárnu, nebo čerpadlo jakéhokoli výrobce.

Co je ve skutečnosti Darling a Nautila? Především je to obchodní název, který jim dal zakladatel firmy Ludvík Sigmund už za první republiky. Tyto vodárny mají dlouhou tradici a stále je vyrábí Sigma Hranice (dříve Sigma Olomouc – Lutín). Tento název ale nijak neoznačuje přesný typ vodárny. Pro návrh zavlažování, nám tedy označení Darling a Nautila nic moc neříká, je potřeba znát přesný typ.

Současně vyráběné domácí vodárny Sigma Darling Lido 35-2
Sigma Darling Lido 35-2

Darling – historie i současnost

Tyto vodárny prošli za svůj život mnoha modifikacemi. Společným znakem je 2–3 stupňové nasávací horizontální čerpadlo SVA, spřažené s asynchronním elektromotorem pomocí spojky. Čerpadlo má mosazná oběžná kola a lojovou ucpávkovou šňůru. Jeho sací hloubka je max. 8 m.

Expanzní nádoba bývala umístěná vedle vodárny, nebo na nosné konstrukci nad sestavou čerpadla a elektromotoru. U starších typů je tlaková nádoba bez vaku a vzduch se do ní napumpuje, nebo se při čerpání přisává přes retní ventil v sacím tělese. Mezi čerpadlem a nádobou je mezipřírubová zpětná klapka.

Automatický chod vodárny zajišťuje tlakový spínač, který byl propojen spojovací trubičkou, nebo umístěn na tlakové nádobě, později spojen přímo s potrubním rozvodem vodárny.

Jištění elektromotoru zajišťoval motorový spouštěč. Vodárny jsou obvykle na tzv. motorový proud 400 V. Ochrana proti běhu na sucho není vodárnou nijak řešena a v její elektroinstalaci není pro tuto ochranu ani žádná příprava. Ochranu proti chodu na sucho musíme řešit externě.

Modernější čerpadla (pouze některá) vodárny Darling mají už mechanickou ucpávku. Nemusí se tak řešit její občasné dotahování a odvod vody který musel přes teflonovou, nebo lojovou šňůru prokapávat k její chlazení a mazaní.

Vřetenová čerpadla (zleva), EVAU, EVGU, EVGU sestavení a EVFU
Vřetenové čerpalo EVAU, EVGU a EVFU.

Nautila – ponorná čerpadla

Nautila se zase říká skoro všem ponorným čerpadlům. V minulosti se jednalo o čerpadla EVGU a jeho modifikací. Tady je v ponorných čerpadlech rozdíl značný, čerpadlo EVGU je vřetenové. To znamená že ocelové vřeteno, které je spojené s elektromotorem se otáčí ve statoru. Vnitřní část statoru je pryžová. Motor, umístěný ve spodní části, je chlazen pasivně ponořením do vody. Čerpadlo má sací otvory v horní části.

Druhou částí, umístěnou na povrchu byla samotná vodárna. Skládala se ze stejných částí jako u Darlingu. Tlaková nádoba, spínač tlaku, potrubí a motorový spouštěč.

Tyto čerpadla se stále vyrábí a jejich velkou předností je překonání větších dopravních výšek, robustní konstrukce motoru, dostupnost náhradních dílů a servisu. Nevýhodou může být jejich velká váha, vibrace za chodu a větší hlučnost. Spolehlivost je však vynikající.

Časté závady starších typů Darlingu

Vodárny Darling jsou známy svou dlouhověkostí a snadnou údržbou. Někteří mají tuto vodárnu i přes 30 let. Je to dáno především dobrým dílenským a konstrukčním zpracováním. Dostupností náhradních dílů a servisu. Opravu lze realizovat skoro na koleně, což se v dobách minulých často dělalo.

Mýty o absolutní bezporuchovosti se ale úplně nezakládají na pravdě. Různé mezitypy měly řadu neduhů. Mezi ty provozní patřilo hlavně seřízení hladiny vzduchu v tlakové nádobě, kdy voda buď prskala se vzduchem, nebo vodárna často spínala, kvůli nedostatku vzduchu. Občas se také musela dotahovat ucpávka, která se po nějakém čase musela doplnit, nebo vyměnit.

Trubičky k tlakovým spínačům se občas zanesly a vodárna přestala spolehlivě pracovat. Nejvážnější závadou byl nespolehlivý motorový spouštěč z NDR. Ten buď padal nahodile, nebo např. při ulomení lopatky nechal elektromotor klidně shořet, což byl v mnoha případech důsledek dlouhého chodu na sucho.

Konstruktéři se ale poučily a v současné době jsou všechny neduhy odstraněny. To ale neznamená že by vodárna nepotřebovala žádnou údržbu. Jedinou nevýhodou je tak velká hlučnost a váha, ta je vykoupena robustní konstrukcí litinového čerpadla a bytelného elektromotoru.

Modernizace Darlingu

Někteří majitele těchto nesmrtelných vodáren je nechtěly vyhodit, proto zvolily jejich modernizaci. Stačilo vyměnit tlakovou nádobu, sací potrubí v pozinku za PE trubky ukončené zpětnou klapkou se sítkem.

Tam kde dochází k úbytku vody ve studni jsme doplnily ochranu proti chodu na sucho. Vyměnit se po letech většinou musí i tlakový spínač, jde nahradit i modernějším elektronickým, kde je možné jednoduše nastavit diferenci mezi spínacím a vypínacím tlakem, plní i úlohu manometru, ukazuje hodnotu tlaku přímo na displeji a detekuje i chod na sucho. Jak starší, tak nové typy Darlingu lze také řídit frekvenčním měničem k udržení konstantního tlaku, což je vhodné zvlášť tam, kde je rychlá proměnlivá spotřeba vody.

Závady čerpadel Nautila

Stejně jako u Darlingu byl největší problém u starších vodáren seřízení hladiny vzduchu u nádob bez vaku. Po nástupu membránových a vakových expanzních nádob, se tento problém vyřešil.

Opotřebení vřetene a statoru je pomalé, záleží na množství písku v čerpané vodě. Vřeteno i stator čerpadla mají jednoduchou výměnu. Nesnáší chod na sucho. Horší už je to s demontáží tohoto čerpadla, často je připojeno pozinkovaným potrubím, váha této sestavy tak přesahuje 60-80 kg.

Řada závad na čerpadle a elektromotoru je způsobena selháním, nebo absencí pojistného ventilu současně s tlakovým spínačem. Pokud dojde k zaseknutí tlakového spínače a pojistný ventil už neplní svoji úlohu, nebo v sestavě výtlačného potrubí vůbec není. Dojde k přetlaku. To má za následek opotřebení čerpacího ústrojí a velkému zatížení elektromotoru. Při déle trvajícím přetlaku dochází k poškození vynutí elektromotoru. Pravidelně proto kontrolujte funkčnost pojistného ventilů.

Modernizace vodárny s čerpadlem Nautila

Vzhledem k tomu, že se samotná vodárna skládá ze stejných prvků jako u Darlingu, lze i tady vyměnit tlakovou nádobu. Doporučuji nádoby s vakem, nebo membránou. Tlakový spínač se dá také vyměnit, můžeme použít mechanický, nebo elektronický. Frekvenční měnič se k řízení vřetenových čerpadel nehodí.

Doplnění ochrany proti chodu na sucho je důležité, většina závad na čerpadle nebo elektromotoru vniká především chodem na sucho.

Darling a Nautila z pohledu zavlažování

Oba dva typy se dají k zavlažování použít, primárně však byly navrženy k zásobování rodinných domků. Mají menší průtok, než je pro zavlažování zahrad vhodný. Záleží tedy i na přesně použitém typu čerpadla a jeho motorizaci.

V současné době je vyráběno kolem 20 typů, nesoucích označení Darling. Ponorných čerpadel Nautila je vyráběno zhruba 25 typů.

Pokud už některou z těchto vodáren máte, zavlažování se mu dá přizpůsobit počtem sekcí. Před nákupem vodárny, nebo čerpadla je vhodné zpracovat návrh zavlažování pro správnou volbu čerpadla.