Instalace do trávníku je běžným postupem při realizaci automatického zavlažování. Slupovačka travního drnu pomůže k dočasnému odstranění trávníku. Pokud je trávník kompaktní a má rozvinutý kořenový systém, travní drn jde lehce sloupnout a po provedení výkopových a vodo-instalačních prací položit zpět. Na trávníku pak není instalace závlahy za několik málo dní vůbec patrná.

Slupovačka travního drnu má i další využití, například při výkopových pracích, rekonstrukci trávníku, odstranění starých trávníků před položením koberce nebo při zakládání výsadeb tam kde byl dříve trávník.

Jak Slupovačka funguje

Záběr slupovačky je 30 cm a hloubka slupovaného trávníku se dá plynule nastavit až do 35 mm. Šířka slupovaného trávníku už nejde nijak ovlivnit, je dána šířkou masivního nože tvaru „U“. Kmitáním nože ve vysoké frekvenci a současnou jízdou vpřed, je trávník oddělen od svého podkladu. Trávník zůstává ležet v drážce. Slupovač trávník nijak nemotá. Stroj má vlastní dvoustupňový pojezd vpřed.

Travní koberec sejmutý tímto strojem se může smotat a použít na jiném místě stejně tak jako travní koberec zakoupený v trávníkové školce.

Slupovačka – možnosti

I tento stroj má svoje technické hranice. Proto je dobré předem zvážit, jestli je trávník vhodný ke slupování.

Pro práci stoje je potřeba dostatek místa, hlavně pro otáčení a transport na místo. Slupovačka má malé rozměry, projde bez problémů dveřmi a dva lidé ji můžou transportovat i po schodišti.

Slupování složitých tvarových tras pro výkop je nesnadné. Slupování je od výrobce myšleno rovně. Při jízdě vpřed se dá vytvořit mírným zatáčením rádius. Už jsme ale slupovaly i kruh pro bazén. Šikovná obsluha, překoná možnosti každého stroje.

Trávník musí mít dostatečně rozvinutý kořenový systém, který rostl směrem dolů. Trávníky, které jsou špatně zalévány (často a malým množstvím vody), mají kořeny mělko, po sloupnutí se trávní drn rozsype, nejde smotat ani vrátit zpět do výkopu.

Půda nesmí být moc tvrdá a zhutněná. Stroj není těžký (což je částečná nevýhoda), v tvrdých půdách nedokáže jet v před, protože mu podkluzují kola pro pojezd a nůž má tendenci vyjíždět vzhůru. To se dá vyřešit opakovaným prolitím tras výkopů několik dnů předem aby mněl trávník přirozenou vlhkost. Jestli nejde do trávníku ani zapíchnout rýč, trávník sloupnout nepůjde.

Slupování nepůjde provést v kamenitém terénu. Trávník obsahující hrubý recyklát, štěrk, dráty, roksory a stavební suť. Trávníky na takovém podkladu jsou založeny tzv. stavbařskou metodou, kdy se pozůstatky stavební suti zarovnaly ornicí.

Trávník by měl být aspoň trošku rovný. Slupovačky, při jízdě kopírují terén, po kterém se pohybují. Slupování v prudším svahu je možné pouze v příčném směru. Svahová dostupnost je do 7 – 12 stupňů. Stroj má pasivní mazání motoru rozstřikem a čidlo oleje, které při větším náklonu motor zhasne.

Po sloupnutí trávníku

Po dokončení slupování se trávník rozdělí rýčem na menší bloky, a pokud to jde tak se smotá a odloží od slupované trasy pro výkop, aby mohla nastoupit půdní fréza.

Za velkých veder je lepší slupování odložit. Pokud to nejde, musíme zajistit přistínění a dobrou náhradní zálivku. V těchto případech se trávník nemotá, nebo může být smotán je kratší dobu kvůli zapaření.

 

Sejmutí travního drnu provádíme i samostatně pro stavební, zahradnické a závlahářské firmy jakož i pro jednotlivce. Pro více informací nás kontaktujte.